Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 63

Ryzyko w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Świtała
 • Ryzyko kredytowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania...

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

subiektywnych, zwłaszcza od wiedzy wierzyciela o jakimś zdarzeniu ( np. roszczenie o naprawienie szkody...

Prawo podatkowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Paweł Mrowiec
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3220

, które powodują powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy konkretyzuje się w zobowiązaniu podatkowym...

Majątek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

określający opóźnienie czasowe pomiędzy terminem powstania zobowiązań, a czasem ich urynkowienia. Im większy...

Prawo Cywilne - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

nie były do momentu powstania szkody związane stosunkiem prawnym = przesłanki: a). szkoda b). czyn sprawcy noszący...