Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 47

Zarządzanie kryzysowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Włodzimierz Karwowski
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4074

lub aktualnie występujące, które może powodować lub powoduje straty w mieniu i ludziach. Jest zdarzeniem...

Spó_ki prawa handlowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

lub więcej osób oraz wzajemną kontrolę podejmowanych decyzji. Do powstania prokury łącznej konieczne...

Wykład - Podział czynności prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

od razu powstanie nowego - np. wierzyciel, któremu przysługuje zapłata traci aktyw jakim...

Charakter prawny wspólnot

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

prawną, powoduje, że w kontaktach z podmiotami trzecimi ich działalność opiera się na normach prawa...

Kryminalistyka urz

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2800

, jak również pozostałość substancji, rzeczy, itp., które nasuwają podejrzenie, iż mają związek z badanym zdarzeniem...