Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 122

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

gospodarcza-to udokumentowane fakty, zdarzenia gospodarcze, powodujące zmiany w stanie aktywów i pasywów...

Zdolność pracownicza - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Waldemar Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2191

ta nie ma zastosowania w płaszczyźnie stosunków pracy. Kodeks pracy nie uzależnia bowiem powstania więzi prawnej miedzy...

Prawo cywilne wyklady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • mgr Piotr Podsiadło
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5369

majątkowej (jak np. przedsiębiorstwo państwowe, uniwersytet) Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 6608
Wyświetleń: 10472

krzywa zagregowanej podaży jest graficzną formą klasycznego modelu gospodarki - zdarzenie zwiększające...

Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

, nie są pełne oraz niespójne, ale pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństw powstania określonych zjawisk...

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 4592

dziedzin nauki do rekonstrukcji zdarzenia i wykrycia sprawcy) oraz jak zapobiegać i zwalczać  nauka...