Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 122

note /search

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

gospodarcza-to udokumentowane fakty, zdarzenia gospodarcze, powodujące zmiany w stanie aktywów i pasywów...

Prawo cywilne wyklady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 5523

majątkowej (jak np. przedsiębiorstwo państwowe, uniwersytet) Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej...

Makroekonomia - skrypt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 7119
Wyświetleń: 11305

krzywa zagregowanej podaży jest graficzną formą klasycznego modelu gospodarki - zdarzenie zwiększające...

Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rynek kapitałowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

, nie są pełne oraz niespójne, ale pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństw powstania określonych zjawisk...

Prawo karne [skrypt]

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo karne
Pobrań: 4172
Wyświetleń: 4977

dziedzin nauki do rekonstrukcji zdarzenia i wykrycia sprawcy) oraz jak zapobiegać i zwalczać  nauka...