Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 109

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

czynność prawna, która wywiera skutek prawny w powstaniu zmiany lub ustania zobowiązań dewizowych. Obrotem...

Zbycie spadku

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358

, natomiast pociąga za sobą powstanie odpowiedzialności nabywcy za długi te nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 910

w jakie strony mogą kształtować umowę.) TWORZENIE PRAWA POZYTYWNEGO: Powstanie prawa pozytywnego: Jest związane...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4732

prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje powstanie po stronie...

Finanse. Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 4347
Wyświetleń: 5733

sytuacjach życiowych oraz wyrównanie strat i zaspokojenie potrzeb wywołanych przez zdarzenia losowe...

Prawo bankowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1890

zdarzenia, które by zagroziły bezpieczeństwu tego banku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja...