Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 101

note /search

Księgowanie - przykłady

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

. Trwale( war. Pocz - umorzenie): w-n: straty nadzwyczajne ma: sr. Trwale Na skutek zdarzenia losowego...

Ubezpieczenia - wykład 6b

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia...

Pojęcie przedsiębiorcy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

osobowość prawną. Nie może więc dojść do powstania osoby prawnej, która nie została przewidziana...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2170

w danym roku obrotowym. Kapitały obce Zobowiązanie - wynikający z przeszłych zdarzeń - obowiązek wykonani...