Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 60

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6160

zdarzeń wg przewidywań jednostka osiągnie dzięki niemu korzyści ekonomiczne Zobowiązania- wynikający...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4445

faktów prawnych i dzieli się je na: 1. zdarzenia (które są niezależne od woli ludzi) np. śmierć...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 903

(umowa publiczno prawna pomiędzy szlachtą a elektem zawierająca zobowiązania osobiste elekta w zakresie...

Matematyka w ekonomii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr. hab. Tadeusz Włudyka
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

ich wygaśnięcia (data realizacji), w przeciwieństwie do opcji typu amerykańskiego, realizowanych w dowolnym...

Prawo Handlowe - mikroprzedsiębiorca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2212

gdy jest ono przedmiotem czynności prawnej. W pojęciu przedsiębiorstwa w tym ujęciu nie znajdują się zobowiązania, lecz art...

Organy podatkowe i ich właściwości

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego...

Encyklopedia rachunkowości - H

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

wartościowych, której rozwój rozpoczął się pod koniec XIX w., interpretuje zdarzenia gospodarcze zachodzące...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1792

istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych 2)      prawdopodobne...