Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 58

Prawo pracy2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

wypełnienie tego obowiązku powoduje określone skutki prawne, czyli sankcje. Odpowiedzialność pracownika...

Postepowanie administracyjne i egzekucyjne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1078

, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca...

Finanse - Podatki państwowe

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę...

Skarga pauliańska. Zagadnienia podstawowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
  • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1778

się dłużnikiem osobistym wierzyciela. Do tej pory nie była. Jeżeli tak, jakie zdarzenie prawne kreuje ten status...

Rachunkowość finansowa

  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

w inny sposób niż zwiększenie przez udziałowców. Typowe zdarzenia dla powstania korzyści przez zwiększenie wartości aktywów...