Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 55

Prawo handlowe - firma - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

przepisy o osobach prawnych. § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki...

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 4697

, ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych. Prawo bilansowe Ogół norm prawnych regulujących podstawowe...

Kumulacja i rozdrobnienie roszczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2282

przyznanie budzi wątpliwości fakty prawotwórcze  powodują powstanie stosunku prawnego -np. wyrządzenie...

Przekaz - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

przekazanego świadczenia. Przyjęcie przekazu powoduje powstanie zobowiązania. Istotą przyjęcia...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa...

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

. Podział faktów prawnych: 1. Zdarzenia - to okoliczności powstałe niezależnie od zachowania podmiotu np...

Zagadnienia z finansów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

pieniądza przez banki komercyjne powodowała, że przyczyniały się one do wzrostu gospodarczego świata...