Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 39

Prawo - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

gdy wykaże się, że szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej. Siła wyższa-> to każde zdarzenie zewnętrzne...

Własność - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861

zdarzenia, ważność tej umowy przenoszącej własność zależy od istnienia tego zobowiązania. Uregulowania...

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie, lub też może wiązać się z wygaśnięciem zobowiązania...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

Przewaga treści nad formą - informacje wiernie oddają zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną...

Prawo - Świadomość prawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

, do którego ma prawo, a którego osoba zobowiązana nie chce dobrowolnie spełnić. Zdarzenia prawne i ich podział...

Negocjacje - Przedstawicielstwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

się mianem pełnomocnika Przedstawicielstwo  źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność prawna...

Zabezpieczenia kredytów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

kredytu powoduje nieważność umowy poręczenia. umorzenie kredytu powoduje wygaśnięcie poręczenia...