Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 28

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

określonych skutków prawnych. Stanowią bez wątpienia najliczniejszą grupę zdarzeń cywilnoprawnych, z którymi...

Pozwolenia emisyjne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

skutków wynikających z decyzji administracyjnej może Stanowic także konsekwencje innych zdarzeń prawnych...

Zobowiązania - skrypt

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
 • Prawo cywilne
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4431

i wygaśnięcie zobowiązania. Powstaje z umowy lub w przypadkach przewidzianych szczególnymi przepisami prawnymi...

Sentencje + zwroty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

Zjednoczenie długu i wierzytelności powoduje wygaśnięcie zobowiązania. 16. CONTRACTUS AB INITIO VOLUNTATIS EST...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1330

, w którym się znajdujemy i w którym uczestniczymy - często powoduje to nakładanie się norm na siebie, a niekiedy...

Weksle

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

, jego wystawienie powoduje powstanie odrębnego stosunku prawnego, tj. zobowiązania wekslowego, kt. jt niezależny...