Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 26

Wszystkie wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Krzysztof Roszczynialski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3010

prawnego (prawa i obowiązki) Fakty prawne Są to zdarzenia powodujące powstanie, ustanie lub zmianę treści...

Ubepieczenia - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1862

po jej wygaśnięciu na podstawie faktycznych danych księgowych generalna suma do wyczerpania i sumy na zdarzenie firma...

Obowiązek podatkowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

się wymagalne. Realizacja zobowiązania powoduje jego wygaśnięcie, natomiast niewywiązanie się z zobowiązania...

Delikty prawa cywilnego-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

tego zdarzenia. III regulował zranienie niewolnika albo zwierzęcia lub dokonanie innego uszczerbku ale w postaci...

Prawo bankowe - 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

jest wykonywanie prawa głosu z akcji banku będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego...