Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 92

Prawo pracy - Pracodawca

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

natychmiastowym jest możliwe jedynie w ciągu jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o zdarzeniu...

Orzeczenie - ustawa 2 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

i chorób zawodowych (tekst jednolity) Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2849

doniosłych (np. czynność prawna w rozumieniu prawa cywilnego) z takim skutkiem prawnym, że przez dokonanie...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 3255
Wyświetleń: 4655

potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „Księga...

Cele i wyniki demografii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

, którzy doświadczyli określonego zdarzenia inicjującego proces ludnościowy w tej samej jednostce czasu, np...

Kodeks spółek handlowych 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

. Powinno to nastąpić w ciągu 15 dni od zaistnienia zdarzenia. PODSTAWA PRAWNA ◗ Art. 162 ustawy z dnia 15 września 2000...

Dokument w prawie - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marek Leśniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2051

. Ekspertyza dokumentu na gruncie kodeksu postępowania cywilnego Art. 278 § 1 W myśl kodeksu postępowania...

Prawo pracy3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

- porozumienie, Oświadczenie woli jednej ze stron - za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, Zdarzenie prawne...