Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 83

Nauka o organizacji - notatki z wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Walecka-Jankowska
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

– bo organizację regulują artykuły i normy prawne. Spółki działają w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Organy...

Wykład - źódła prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

, gdzie kształtuje się praktyka konstytucyjna, a także w prawie cywilnym, gdyż kodeks cywilny stanowi, że czynności...

Norma prawna i sankcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

w określonych okolicznościach. Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

. kierował K. Fierich a potem J.J. Litauer. Kodeks Postępowania Cywilnego wydano w formie rozporządzenia...

Glosatorzy i komentatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3997

od jej obszerności, a nie wartości merytorycznej opracowywano prawo rzymskie za pomocą kazusów (zdarzenie prawne...

Prawo pracy - Kodeks Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3871

w samodzielna gałąź prawa w 1964r w przepisach wprowadzających kodeks cywilny znalazł się przepis stanowiący...