Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 68

Klauzule generalne prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3031

jest to, że przenikają całe prawo cywilne i przez to nadają treści norm prawnych swoiste zabarwienie1...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2520

kolizyjny, normuje stosunki prawne, gł. Stosunki cywilno- prawne, w którym występuje tzw. Element obcy , np...

Prawo gospodarcze - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

w prawie gospodarczym są w szczególności: kodeks cywilny, który ma zastosowanie w każdej sytuacji...

Wykładnia sensu largo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

, zdarzenie, stan, nie jest uregulowany. W drugim etapie poszukujemy normy prawnej regulowalab y stan...

Economicus - prawo

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

zdarzeń prawnych (na gruncie prawa cywilnego): a) zdarzenia prawne w ścisłym tego słowa znaczeniu...

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

jest zdarzeniem, które ma swój początek i na ogół ma swój koniec. Wyznaczenie momentu początkowego i końcowego...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

. kodeks cywilny. Jest on podzielony na 4 księgi. Te są podzielone na rozdziały, podrozdziały. Ale uwaga...

Stosunek cywilno-prawny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

27.10.2010 Wykład 5 Przedmiotem stosunku cywilno- prawnego są określone zachowania podmiotu...