Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 61

Pytania do egzaminu z prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 17675

kupującego. Jest to odpowiedzialność za jakość i stan prawne sprzedanej rzeczy. Kodeks cywilny nazywa...

Prawo cywilne: pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

W POLSCE JEST USTAWA Z 1964R. ZWANA KODEKSEM CYWILNYM. PRZEPISY P.C. MOGĄ MIEĆ CHARAKTER BEZWZGLĘDNIE...

Zobowiązania i świadczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jadwiga Lipińska
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

spełnić się 3 przesłanki: Musi mieć miejsce zdarzenie, z którym system prawny wiąże obowiązek naprawienia...

Prokura - referat

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2149

- 65). Przepisy te obowiązywały także po wejściu w życie Kodeksu cywilnego w dniu 1.1.1965. Kodeks...

PRZESTĘPSTWO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

decyduje ustawowe zagrożenie. Ustawowe znamiona przestępstwa - zawarte w ustawie cechy zdarzenia...

Prywatność jako wolność szczególna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

demokratycznego państwa prawnego. Chodzi tu o: zakaz ingerencji w sferę intymności, zakaz gromadzenia informacji...

Źródła obowiązku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Źródłem obowiązku poza generalną normą prawną może być także:  umowa,  orzeczenie władzy...

Zasady budżetowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

tylko bank oprocentowane lub nieoprocentowane kodeks cywilny może być umowna może być umorzona każdy podmiot...