Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 52

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1330

, normy, pojęcia abstrakcyjne) problem usytuowania systemu prawnego: niektóre elementy...

Pojęcie prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

zdarzeniem, które powoduje powstanie węzła obligacyjnego). zatem pojęcie czynności handlowych jest elementem...

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

subiektywnych, zwłaszcza od wiedzy wierzyciela o jakimś zdarzeniu ( np. roszczenie o naprawienie szkody...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

- oznacza obowiązek poddania się przez podmiot (osobę fizyczną lub prawną) przewidzianym przez prawo cywilne...

Kryminalistyka urz

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2772

, jak również pozostałość substancji, rzeczy, itp., które nasuwają podejrzenie, iż mają związek z badanym zdarzeniem...

Informacja chroniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

w wykonywaniu obowiązków prywatno-prawnych Dobra osobiste art. 23, 24 Kodeksu Cywilnego: zdrowie, wolność, cześć...