Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 33

Prawo handlowe-test 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1085

się z pozostałymi wspólnikami. Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że wkładem wspólnika do spółki cywilnej...

Podział prawa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

uregulowane zostały przepisami odrębnego od kodeksu cywilnego aktu prawnego - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r...

Pytania- egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 728
Wyświetleń: 5894

i systematyka prawa cywilnego w XIX i XX w. 15. Znaczenie praktyczne systematyki zastosowanej w kodeksach XIX...

Encyklopedia Prawa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

, pożytków). ROSZCZNIE jest to część prawa podmiotowego.   16. Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych   Zdarzenia...

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

wystąpienia zdarzenia (odszkodowawcze), miejsce zawarcia czynności prawnej, zawarcia związku małżeńskiego...

Orzeczenie - ustawa 3 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

i "przytoczył też właściwe przepisy prawne swojego rozstrzygnięcia". Sąd Rejonowy uzasadnił, że zdarzenie...