Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 18

Gałęzie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1225

się, że jest „prawem dnia codziennego”) Podstawowym aktem jest kodeks cywilny (Polska - z 1964 r. - kilkadziesiąt razy...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

(kodyfikacja) przepisów prawnych, co powoduje powstanie kodeksów, obejmujących podstawowe normy prawne należące...

Prawo - test 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 14441

rzeczywistego znaczenia normy prawnej 29.Wpis spółki do rejestru handlowego to: zdarzenie prawne stan psychiczny...

Konflikty norm prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

, w szczególności w chwili, w której nastąpiło dane zdarzenie prawne. Moc wsteczna ustawy nie wchodzi w grę...

Prawo cywilne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. §2. Podstawowym źródłem prawa cywilnego w Polsce jest kodeks cywilny z 1964...

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 2135

 wprowadzenie minimalnych sum gwarancyjnych (początkowo 7,2 bln zł na zdarzenie) Podstawy prawne Źródła prawa...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

prawne. Odwołuje się do tego szczególnie prawo cywilne. Zdarzenie prawne - kategoria faktów prawnych...