Zdarzenia prawne dzielą się na - strona 87

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2457

gospodarczych. Przedmiotem zainteresowania rachunkowości są te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

wpisana do KRS może działać tak, jak osoba fizyczna. Czynność prawna - zdarzenie zależne od woli podmiotu...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Jest to sfera regulacji administracyjno...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 5985

taka potrzeba obecność przy oględzinach miejsca zdarzenia. Epidemiologia - nauka zajmująca się występowaniem...

Pojęcie terytorium i jego rodzaje.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

widzenia prawnego terytoria dzielimy: podlegające suwerennej władzy państwowej, nie podlegające takiej...

Confessio in iure-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

natomiast proces ulegał zakończeniu w fazie pierwszej procesu in iure nie pociągając za sobą dalszych zdarzeń...