Zdarzenia prawne dzielą się na - strona 84

Wstęp do prawoznawzstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Jerzy Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 1379

) jednostkę systematyzującą tekst prawny. W ustawach jednostką systematyzującą jest artykuł. Ustawy dzielą...

Akty normatywne - Prawo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Akty normatywne Pojęcie aktu normatywnego Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych, odpowiednio...

Prawo administracyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

podmiotów (organ administracji podmiot) musi nastąpić zdarzenie prawne- co do zasady wydanie aktu...

Glosatorzy i komentatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3927

od jej obszerności, a nie wartości merytorycznej opracowywano prawo rzymskie za pomocą kazusów (zdarzenie prawne...

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

, jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego. Zdarzenie to powoduje powstanie między sprawcą a poszkodowanym...

Rachunkowość finansowa 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

. Jest odzwierciedlenie rzeczywistych zjawisk (zdarzeń) finansowych. Zasada wyższości treści nad formą Zdarzenia ujmuje...