Zdarzenia prawne dzielą się na - strona 75

Wartość informacji wykład

 • dr hab. Stefan Kotlicki
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2457

różną postać, odpowiadając naturalnym podziałom rzeczy i zdarzeń. Rzeczy zaś i zdarzenia mają wiele cech...

Norma prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1323

. Ze względu na sposób powstawania normy prawne dzielimy na: a) ustanowione przez państwo (normy ustawowe...

Nabycie pochodne i pierwotne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

prowadzi do nabycia całego lub części jakiegoś majątku, i to na podstawie jednego zdarzenia prawnego...

Podział czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

prawne dzielą się na: jednostronne - do ich powstania wystarczy oświadczenie woli złożone...

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3003

procesu in iure nie pociągając za sobą dalszych zdarzeń prawnych. 55. CONFESSUS PRO IUDICATO EST. Zasada...

Komunikowanie - istota i typy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1736

kryzysowych. Kryzys to zdarzenie lub ciąg zdarzeń, które godzą w podstawowe mechanizmy systemowe i stwarzają...