Zdarzenia prawne dzielą się na - strona 26

Dziedziczenie - zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. T. Justyński
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

zdarzenia prawnego nabywa ogół praw i obowiązków należących do spadku -takie nabycie (succesio in...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 13

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 441

stosunku prawnego 2. Fakty prawne: - faktem prawnym (F) jest każde zdarzenie, które powoduje powstanie...

Fakty prawne-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Sławomir Oliwniak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1078

. Każdy stosunek prawny powstaje na skutek zaistnienia faktu prawnego. Klasyfikacja: - zdarzenia prawne...

Prawa człowieka - opracowanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 791

z zaistnieniem określonego zdarzenia faktycznego a w związku z tym wygasają po upływie terminu, bądź ustaniu...

Usługa ubezpieczeniowa

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547

losową traktujemy stratę wyrządzoną przez zdarzenie losowe, w wyniku której zakład ubezpieczeń...

Postępowanie karne cz.1

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
  • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1995

. Ewentualnie można dochodzić roszczenia na drodze cywilnej. Sąd nie jest związany kwalifikacją prawną zdarzenia...

Język prawa - Przepis prawny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2366

(“i”, “oraz”); Rodzaje przepisów prawnych Ze względu na sposób wyznaczania zachowania, przepisy prawne dzieli...