Zdarzenia prawne dzielą się na - strona 25

Business plan, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

wykresu, który składa się z dwóch elementów: l. o zdarzenie; moment statyczny pomiędzy czynnościami...

POJĘCIA STATYSTYKI

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1827

, albo być w bardzo małym stopniu ZDARZENIE ELEMENTARNE-podstawowe, pierwotne pojecie w prawdopodobieństwie, jest to wynik...

Ubezpieczenia UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5369

ubezpieczeniowym aspekt cybernetyczny - zdarzenie losowe to klęski żywnościowe i nieszczęśliwe wypadki...

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1246

przez nią nakazywany, jeżeli wystąpi jakieś zdarzenie przyszłe, przy czym on sam musi rozstrzygnąć, czy to zdarzenie...

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

czy z innego zdarzenia prawnego - art. 471 i n. odpowiedzialność deliktowa - ex delicto - czyny niedozwolone...

Decyzje nieistniejące-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

jest zdarzeniem faktycznym, obiektywnie istniejącym, stwarzającym pozory czynności prawnych. Można wyróżnić 2...