Zdarzenia fakty prawne - strona 71

Metoda 5S

 • Politechnika Częstochowska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2331

utrzymania, objęto jedynie niektóre zdarzenia losowe, pozbawiające pracownika możliwości zarobkowania...

Informacja - kategoria ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

, pochodząca z teorii informacji podchodzi do informacji jako do miary niepewności zajścia pewnego zdarzenia...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2079

społeczne i kulturowe, ustalają obraz faktów jednostkowych i niepowtarzalnych NAUKI PRAWNE DZIELIMY NA (wg...

Wykładnia sensu largo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

, zdarzenie, stan, nie jest uregulowany. W drugim etapie poszukujemy normy prawnej regulowalab y stan...

Subrogacja - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1428

i zasadnicze informacje. 3 podmioty, 2 zdarzenia prawne. Elementy konstytutywne: 3 podmioty: wierzyciel...

Teorie pozytywizmu prawnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

naturalistyczny pozytywizm prawny wychodzi z założenia, że umysł winien opierać się tylko na faktach i odrzucić...