Zdarzenia fakty prawne - strona 207

Adam Mickiewicz "Grażyna" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1379

obudzić Rymwida - prawą rękę władcy. Po zapoznaniu się z faktami udaje się on na rozmowę z Litaworem...

Sukcesja w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krystian M. Ziemski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w prawie administracyjnym . Zwróci ł on w szczególno ś uwag ę na fakt, ż rozwa ż ci e anie kwestii nast ę pstwa prawnego...

Prawo konstytucyjne - organ państwowy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Działocha
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4907

.: pod wpływem bieżącego zdarzenia konstytucja elastyczna inaczej giętka lub miękka - tryb zmiany takiej ustawy...

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

na poszczególne zadania. Zadania te z kolei umieszcza się w sieci w postaci zdarzeń i działań. Zdarzenia...

Prawo gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2051

może wystąpić sam dłużnik, a także każdy z jego wierzycieli. Ponadto w odniesieniu do osób prawnych - osoba...

Dobro, rzadkość, wartość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji (wyboru); jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia...

Narrator w powieści

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

drugoplanowej gdy pośredniczy między zdarzeniem a słuchaczem. Gdy narrator wysuwa się na plan I - zachwianie...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

-prawnych jest faktem społecznym przejawiającym się w sferze zachowań, z pkt widzenia koncepcji naturalno...

Pojęcie prawa człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

1.Pojęcie Prawa człowieka - termin ten powstał w okresie oświecenia .Pierwszy raz akcie prawnym...