Zdarzenia fakty prawne - strona 203

Encyklopedia rachunkowości -R

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

. mogą być prowadzone w złotych lub w walutach obcych, zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i dla jednostek...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4158

ekonomicznych: -przyczynowe: po pewnym określonym zdarzeniu stale występuje inne określone zdarzenie, przy czym...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

konieczność prawna - kiedy prawo przyznaje pewną swobodę organowi orzekającemu kiedy jedno zdarzenie wywołuje...

Podstawowe metody prywatyzacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

i prywatyzacja pośrednia to odrębne zdarzenia prawne, ale wzajemnie uwarunkowane (przesłanka, działanie); cel k...

Rozliczenie imprezy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1470

lub zaniechaniem klienta b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich c) siłą wyższą Siła wyższa, każde zdarzenie...

Bilans - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1946

długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Operacje gospodarcze są to zdarzenia...