Zdarzenia fakty prawne - strona 177

Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2373

monetą. W wyniku realizacji doświadczenia, można otrzymać dwa zdarzenia: E1 - wyrzucenie orła, E2...

Statystyka matematyczna

  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4431

monetą. W wyniku realizacji doświadczenia, można otrzymać dwa zdarzenia: E1 - wyrzucenie orła, E2...

Tabelka - paremie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

., factum,-i zdarzenie, fakt, czyn dabo - ind.fut.I.act., os1, k1, sing, do,dare daję tibi - dat...

Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

. domniemania prawne (preasumptio iuris) to wiązanie określonych skutków prawnych z faktem nieudowodnionym...