Zdarzenia fakty prawne - strona 146

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

dostatecznego uzasadniania twierdzeń - postulat wyczerpującego opisu każdego faktu, zdarzenia, czy procesu...

Rachunkowowsc

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1631

danej jednostki. 2. Bilansowa Zasoby gospodarcze i związane z nimi zdarzenia ujmowane są dwustronnie. 3...

Prawo gospodarcze - Prawo administracyjne

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2814

do czynności prawnych, jak i osoby jej pozbawione czy ograniczone w tej zdolności. Fakt posiadania zdolności...

Ryzyko rynkowe w banku

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

z niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Zdarzenie operacyjne - każde...

Akt normatywny - omówieni zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 476
Wyświetleń: 889

czy też nowych, należy oceniać zdarzenia, które miały miejsce przed wejściem w życie nowego aktu, ale trwają...

Ubezpieczenia i ryzyko

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

prawną stron umowy ubezpieczenia. Wypadek jest zdarzeniem (cechy): 1. prawnym. Prawna cecha wypadku...

Podatek i technika podatkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2037

 do płacenia podatku • Władze samorządowe Przedmiot opodatkowania • Rzecz lub zdarzenie, które wywołuje...

Obowiązek prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

odpowiedzialności karnej art. 178- sąd zaostrza karę, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Sądy ignorują art. 2...