Zdarzenia fakty prawne - strona 128

Giełdy i papiery wartościowe

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3542

nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niż czynność prawna , akcjonariusz jest obowiązany...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

z zaistnieniem określonego zdarzenia faktycznego a w związku z tym wygasają po upływie terminu, bądź ustaniu...

Właściwość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

opisanych kryteriów, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące...

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2842

- zdarzenia niezawinione przez działalność człowieka, np. pożar, rozbicie statku, naturalna śmierć niewolnika...