Zdarzenia cywilnoprawne rodzaje - strona 25

Powództwa przciwegzekucyjne.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane...

Prawo rzeczowe - podstawy

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

– muszą być spełnione 3 przesłanki: 1.powstanie szkody 2.zdarzenie, które spowodowało szkodę *niewykonanie...

Wypowiedzi performatywne-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1463

są jako sposób jej dokonania; nie są one opisem niezależnie i równocześnie następującego zdarzenia, ale zdarzenie to realizuje...

Bezpieczeństwo i ochrona pracy.

  • Politechnika Gdańska
  • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1960

ustawy z 12 VI 1975 r., która za wypadek przy pracy uważa nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną...