Zdarzenia cywilnoprawne i ich podział - strona 25

Cele i wyniki demografii

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jędrzej Stanisławek
  • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

ludności i ich rozmieszczenie podział na grupy demograficzne zjawiska i przemiany demograficzne: migracje...

Klasyfikacja sytuacji kryzysowych- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Damian Szacawa
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3332

społecznego i w konsekwencji rodzą kryzysy natury społecznej. Obejmuje zdarzenia związane z ekologią i ochroną...

PRZESTĘPSTWO

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Mirosława Melezini
  • Prawo karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

decyduje ustawowe zagrożenie. Ustawowe znamiona przestępstwa - zawarte w ustawie cechy zdarzenia...