Zasuwa - strona 15

Przepływy w kanałach

  • Politechnika Śląska
  • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

może powstad również przy przepływie przez zasuwę do kanału o lekko nachylonym dnie (rys. 12.11). Powstanie...

Nawodnienia deszczowniane-projekt

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
  • Nawodnienia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 2387

Do podstawowych wyżej wymienionych urządzeń należą: • zasuwy odcinające • hydranty czerpalne • studzienki...

Maszynoznawstwo - referat

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Maszynoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

, zasuwy, wtryskiwanie rozpylonej chłodnej wody (skroplin) do strumienia pary przegrzanej). Podgrzewacze...

Budownictwo - wykład 11

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Budownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

obcią enia parciem gruntu jest dobudowywanie obiektów pomocniczych do zbiorników (komory zasuw...