Zastraszanie - strona 20

Wykłady z psychologii

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Psychologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2359

TERRORYZMU Terroryzm- to stosowanie gróźb, zastraszania i przemocy w celu zrealizowania celów politycznych...

Notatki prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4991

na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

przed zastraszaniem i zemstą działania w celu reintegracji społecznej i rekonwalescencji fizycznej i psychicznej...

Bibliotekarstwo współczesne - materiały

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Aleksandra Lubczyńska
 • Bibliotekarstwo współczesne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3122

: lekceważenie, upokarzanie, zastraszanie, ponizanie, obciążanie nadmiarem obowiązków, przemoc werbalna, fizyczna...

Techniki manipulacji

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

Obrona przed manipulacją poprzez zrozumienie technik wywierania wpływu Czym dla mnie jest manipulacja? Dla mnie manipulacją jest świadome wpływanie na uczucia innych, tak by podejmowane przez nich decyzje, były kierowane emocjami, a nie racjonalnym świadomym myśleniem. Pytanie tylko czy da się wyłą...

Zarządzanie przez jakość - TQM

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

tam i z powrotem, a czas mija. Koszty rosną w zastraszającym tempie. Wystarczy policzyć: kilkaset osób...

Pytania socjologia organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jerzy Supernat
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2205

lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu...

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4032

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej...