Zasiłek dla bezrobotnych - strona 26

Pomoc społeczna - poradnik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

ubezp. emeryt. i rentowe. Nie podlegają ubezp. wypad: -bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych...

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2030

dla bezrobotnych oraz przeciwdziałanie bezrobociu; fundusz państwowy) składka na fundusz gwarantowanych świadczeń...

Fundsze celowe

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

podejmujących prace za granicą Środki FP są wykorzystywane na finansowanie: zasiłków dla bezrobotnych...

Zbieg tytuów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

taka sama sytuacja jak wyżej. pobieranie zasiłku dla bezrobotnych albo stypendium wypłacanego przez Urząd pracy...