Zasada trzech jedności w dramacie antycznym - strona 6

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3367

się do umocnienia umysłowej jedności świata zachodniego. Po upadku starożytnych szkół retorycznych życie umysłowe...

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1092

, swoją wielkością stwarzają bogatą jedność świata otaczającego człowieka. - Norwid stosuje często: ironię...

Romantyzm - drugie pokolenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

poezji, literatury. Dominuje poezja. Romantyczny = poetyczny, poetycki. To trzy różne kręgi znaczeń...

"Kordian" - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1729

klasycznym (antycznym), łamie jego reguły, neguje zasadę trzech jedności (miejsca, czasu, akcji). Akcja...

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6328

o rozumie Enneada zawiera rozprawy o najwyższych kategoriach - bycie, dobru, jedności. Można wyróżnić trzy...

Filozofia

 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 8078

o rozumie Enneada zawiera rozprawy o najwyższych kategoriach - bycie, dobru, jedności. Można wyróżnić trzy...