Zasada trzech jedności klasycznych - strona 90

Technologie sieci LAN

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

jedności przy dużym obciążeniu). Sprawiedliwy dostęp do medium. Ograniczony maksymalny czas dostępu...

Socjologia - Kultura

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799

, ale nie rodzina, i związana wspólną kulturą, mają wspólne symbole, mówią tym samym językiem, poczucie jedności...

Przegląd metod wykonania budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

wszystkich robót zwią­zanych z drążeniem i wznoszeniem obudowy pod ziemią. Są to klasyczne metody reali­zacji...

Prawo rzymskie - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Norbert Biernacki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

Prawo rzymskie Seriusz Tyriusz: wprowadzil cenzus od posiadanego majatku (5 klas majatkowych...

Pismo egipskie - geneza pisma

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

w Mezopotamii. Pismo hieroglificzne powstało z istniejących piktogramów w zasadzie w sposób nagły...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 3556

, po 100 z każdej fyle, warunki: 30 lat, przynależność do klas I-III, kompetencje: rozpatrywanie projektów...