Zasada trzech jedności klasycznych - strona 57

Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Andrzej Madeja
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3325

które wiążą się z życiem publicznym dla greków. Trzy klasyczne filary starożytne: onkologia(metafizyka...

Średniowiecze a rozwój uniwersytetów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1582

- czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. E. Sajdek, Lublin 2005, s. 23. A. Dębiński...

Emocje i Motywacja - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

z założeń. Założenia strategii SEU: (1) prawdopodobieństwo hipotez o stanach rzeczy sumują się do jedności...

Pozytywizm - Szkoła naukowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

 Pozytywiści wyrażali przekonanie o bezwzględnej jedności wiedzy i metod pozwalających tę wiedzę osiągać...

Teorie popytu na pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

S.M. Goldfelda, który wykazał, że dochodowa elastyczność popytu na pieniądz jest mniejsza od jedności...

Organy ochorny prawnej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

, zastępując zasadą jedności władzy ludu pracującego miast i wsi, sądy miały wypełniać zadania stawiane...