Zasada koncentracji - strona 10

Zasady organizacji i zarządzania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

na jednym stanowisku rocznie) 2. ZASADA KONCENTRACJI: takie łączenie czynności, by były one jednolite...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

subsydialności (pomocniczości) Zasada centralizacji i decentralizacji Zasada koncentracji i dekoncentracji Zasada...

Zarządzanie projektami EFS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Anna Górna-Kubacka
 • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2184

jest ponadto na sześciu zasadach: koncentracji, partnerstwa, programowania, kompatybilności, subsydiarności...

Wykład - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

. W dniu 22 lipca 1952 r. uchwalono nową konstytucję, starannie unikając sformułowań akcentujących zasady...

Marketing bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

zasadę koncentracji na potrzebach nabywców, decyzje dotyczące oferowania im konkretnych usług muszą...