Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 98

Warunki przystąpienia do UE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

- Instrument Pomocy Przedakcesyjnej wcześniej programy OBNOVA i CARDS w ramach finansowych 2007-2013 środki...

Systemy taryfowe wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3353

klasyfikuje się na różne klasy, w ramach jednolitych klas stosuje się jednakowe stawki. Kryteria związane...

Polityka społeczna - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3752

wolnej konkurencji. W ramach tego systemu funkcjonowały trzy zasady: - wolność jednostki - własność...

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1456

, jest możliwe tylko w ramach marksowskich. Intelektualne źródła idei Marksa Przestudiowanie życiorysu Marksa odkrywa...

Mechanizmy finansowe UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

- Największa reforma budżetu w ramach tzw. Pakietu Delorsa. Wprowadzono wtedy limity środków własnych...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

w wielostronnym systemie handlu międzynarodowego w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Wraz z zakończeniem...

Wykład - Wspólna polityka regionalna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434

zrównoważonemu rozwojowi i integracji całego terytorium UE URBAN; działa w ramach projektów mających na celu...