Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 91

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

gospodarczej Zasada podwójnego zapisu (między różnymi podmiotami, w ramach jednego podmiotu) Metody statyczne...

Prawo handlowe - umowa franchisingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

, w ramach której jedna strona (wła­ściciel, organizator sieci, zwany franchisodawcą) udziela drugiej stronie...

Polityka pieniężna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

systemowych, wyznaczających ramy dla tej polityki. Stopniowo postępujące dostosowania nominalne i realne...

Socjologia wsi - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

rolnictwa rodzinnego akcentują fakt harmonijnego istnienia w ramach jednej całości dwóch odmiennych...

Polska polityka zagraniczna- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889

sowieckich od związku sowieckiego, system płatności w ramach RWPG, były tzw. ruble transferowe wprowadzone...