Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 74

Struktury organizacyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

publicznej realizują wiele funkcji, a zatem w ramach tych instytucji można wyodrębnić komórki organizacyjne...

Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4382

do Wspólnotowych Ram Wsparcia i do konkretnych działań już na etapie realizacji Programów Operacyjnych. Zasada...

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 2975
Wyświetleń: 5649

, w ramach której członkowie mogą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wskutek tego zbiorowości tego typu...

Zasady ubezpieczeń - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

w ramach funduszy ubezp. społecznego, z których następuje wypłacanie świadczeń. Solidarność społeczna...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1981

. pozytywnego możliwości zastosowania - wyznacza ramy, dzięki którym można łatwo ocenić czy coś jest dobre...

Polityka regionalna i NUTS

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach RPO WD Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ponieważ do Traktatu o EWG został dodany Tytuł 5 o nazwie „Spójność gospodarcza i społeczna” jest do dziś. W ramach...

Charakterystyka rynku pieniężnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Michał Wiśniewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2135

skarbowych w ramach polityki otwartego rynku,  - politykę restrykcyjną ograniczającą podaż pieniądza...