Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 66

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

, akcesja do UE oznacza również wprowadzenie w Polsce jednolitych zasad konkurencji i pomocy publicznej...

Prawo europejskie-konwersatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

wykonawcze -przed TL w ramach prawa pochodnego nie było żadnej hierarchii 7. Prawo prawodawcze (prawotwórcze...

Pojecie regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

nie pozwala obecnie pojmować organizacji regionalnej w ramach oddzielnych państw, ponieważ tworzą się zespoły...

Strategia marketingowa PZU S.A.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2268

, kapitału, środków transportu). W ramach koncepcji marketingu mix przedsiębiorstwo może stosować różne...