Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 60

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

. W ramach rodu powstają przeciwne interesy. Tak rodzi się org. państwowa. g)teoria socjologiczna...

Słowniczek pojęciowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2800

jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu operacyjnego. Cel operacyjny...

Styl urzędowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2247

urzędowych, wyrastają w ramach instytucjonalnych, w sytuacjach komunikacyjnych charakteryzujących...

PUE - wykady - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

obwieszczenia sprawozdania zawiadomienia memoranda programy plany Cechy: funkcjonują w ramach wspólnoty, dane...

Ściaga-bank

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

i jednolitego trybu tworzenia, objęte nadzorem bank., zasadami postępowania naprawczego i trybem likwidacji...

Giełda papierów wartościowych - Akcja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3780

o zmianie widełek ograniczających wahania kursów może być podjęta po nieudanym równoważeniu kursu w ramach...

Radzenie sobie ze stresem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

i oceny narażenia zawodowego c) ustalenie jednolitych zasad rejestracji przyczyn i skutków zagrożeń...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

na podstawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja zadań...