Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 56

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wtedy gdy ich eksponowanie jest konieczne w ramach gremiów decyzyjnych UE Umożliwiać definiowanie priorytetów w krajowej...

Modele integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1400

antyimportowej i mogą być lepiej wykorzystane w innych dziedzinach wytwarzania, w ramach danej gałęzi...

Kultura masowa - omówienie i definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

komunikowania w ramach cywilizacji technicznej. Morin - KM to K wytwarzana zgodnie z uwzględniającymi masą...

Doktryny polityczno-prawne - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 4242

). Jako że, wspólnota republikaoska jest wspólnotą paostwową, dlatego też w ramach dominującego modelu paostwa...

Religia w Socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1393

uwzględnić wpływ środowiska i wzajemnych kontaktów 2)historyczna socjologia religii- ważne są ramy czasowe 3...

Polityka a interes

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

polityczną polega na tym, że ta druga łączy się zawsze pośrednio lub bezpośrednio z konfliktami w ramach...