Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 49

Traktat amsterdamski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

do konferencji międzyrządowej prowadzone były w ramach tzw. Grupy Refleksyjnej pod przewodnictwem Carlosa...

Zasada pierwszeństwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

pierwszeństwa prawa Unii oznacza, że w ramach porządku prawnego Unii, z uwagi na cele wskazane w Traktatach...

Metapolityka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1764

konkretnych programów w jej ramach. • Nawet te polityki którym pozornie brak jakichkolwiek podstaw...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546

krytykują te zasady proponowane przez UE. W ramach porozumień EPA takim zarzutem jest np.: kwestia redukcji...

Finansowabie ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

co z nimi robi i tak naprawdę to nikt nie wie co się z tymi środkami dzieje. W ramach reformy utworzono całkiem...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 791

przez prawo. W teorii powinna działać w interesie publicznym i w ramach przyznanej prawem kompetencji...