Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 47

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

kompetencyjne w ramach władzy wykonawczej; * RM = premier, wicepremierzy, ministrowie, inne osoby, jeśli ustawy...

Przepływ kapitałów w krajach UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

do inwestowania. W ramach Układu Europejskiego państwa członkowskie Wspólnoty zgodziły się zapewnić swobodny...

Przepływ kapitału w krajach UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

do inwestowania. W ramach Układu Europejskiego państwa członkowskie Wspólnoty zgodziły się zapewnić swobodny...

Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

- Kalergi i manifest `Paneuropa' - Paneuropa jako federacja w ramach Ligi Narodów; wykluczał...