Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 44

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1400

, odbywającym się w ramach określonych instytucji i według określonej prawem procedury. Prawo tworzone...

Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1155

się ubezpieczenie społeczne oparte o zasadę solidarności; model instytucjonalno - redystrybucyjny - ubezpieczenia...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

uwzględnia tę wielopodmiotowość stosunków materialnoprawnych w ramach instytucji współuczestnictwa w sporze...

Segment papierów udziałowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

na giełdzie - w ramach systemu notowań ciągłych dla akcji, praw poboru, praw do nowych akcji +/- 15% od kursu...

Integracja europejska - wykłady 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

za konsekwencje finansowe środków w prowadzanych w ramach WPR. Każde państwo ponosi koszty prowadzenia WPR Zasada...

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

w ramach III filara (WSiSW), Porozumienia międzynarodowe zawarte z krajami trzecimi. Kraje kandydujące...

Administracja publiczna - skrypt

 • dr hab. Krzysztof Szczerski
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5460

ma funkcjonować w ramach prawa - brak miejsca na dziłania bezprawne TRADYCYJNA BIUROKRACJA: - Urzędnicy osobiście...