Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 106

Scharakteryzuj politykę regionalną UE

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Europeistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

na tych terytoriach wynosiło mniej niż 75% średniej w UE. Lista regionów kwalifikujących się do pomocy w ramach celu 1...

Zarys myśli politycznej - wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
  • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2079

„potrzeby wychodzące poza dzień bieżący”. W jej ramach dokonuje się wymiana podstawowych towarów...

Administracja - zagadnienia egzaminacyjne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ewa Skrzydło-Tefelska
  • Instytucje i Źródła prawa UE
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3619

- acquis communautaire Przepisy art.3-5 TUE określają jednolite ramy instytucjonalne, jakimi dysponuje Unia...