Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 103

Prawo finansów publicznych - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 945

- są to środki finansowe przeznaczone przez władze publiczne w ramach przysługujących im kompetencji...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

, aby możliwe było skuteczne ściąganie danin publicznych i aby społeczeństwo akceptowało zasady ponoszenia ciężarów publicznych...

Cele i zarządzanie ryzykiem

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 1820

działanie podejmowane przez organizację w ramach postępowania wobec ryzyka tworzy część całości zwanej...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

, w szczególności zaś konstytucja). Organami sądowymi są niezawisłe sądy. W ramach tej klasyfika- cji w obecnym...

System common law

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2030

, poprawia) prawo karne pozostaje w ramach common law (silny wpływ prawa stanowionego, od XIX w.) reguła...

Dualizm cechą prawa angielskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

, poprawia) prawo karne pozostaje w ramach common law (silny wpływ prawa stanowionego, od XIX w.) reguła...