Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 58

UGiW, sem III

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
  • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Projektu Jednolitego Rynku Europejskiego w 1992, Wzmacnianie współpracy państw członkowskich w dziedzinie...

Reguły pochodzenia towarów - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Sołkowicz
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

, podobnie jak wszystkie kraje Unii Europejskiej, udziela preferencji w ramach tego systemu. W polskiej...

Wprowadzenie do polityk europejskich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Michał Gierycz
  • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ponieważ do Traktatu o EWG został dodany Tytuł 5 o nazwie „Spójność gospodarcza i społeczna” jest do dziś. W ramach...